TİD3B Hakkında

Gelişmiş birçok ülke kendi dillerindeki metinleri işaret diline dönüştürecek sanal işaret dili tercümanlarını geliştirmiştir. Türkçenin eklemeli dil yapısı göz önünde bulundurulduğunda geliştirilen bu sistemlerin Türkçe’ye uyarlanması mümkün olmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk işaret diline yönelik önemli çalışmaları bulunmaktadır. Fakat bu ve benzer çalışmalar işaret dilinin yaygınlaşması; kamu kurum ve kuruluşlarında işitme engellilere verilen hizmetlerdeki iletişim problemlerini tam olarak ortadan kaldıramamaktadır. İşitme engelli ve işiten bireylerin iletişim süreçlerini kolaylaştıracak araçların ulusal imkanlarla geliştirilmesi, kamu ve özel hizmetlerden işitme engelli bireylerin daha iyi yararlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada ülkemiz kültürü, Türk dili yapısı ve Türk işaret diline uygun 3 boyutlu bir sanal işaret dili tercümanı (TİD3b) geliştirilmiştir. Geliştirilen TİD3b, MEB tarafından ortaya konulan Türk işaret dili sözlüğünü (2603 kelime) baz alarak Türkçe metinleri, işaret diline dönüştürmektedir.

TİD3b ile işitme engelli bireylerin bilgi kaynaklarını anlamalarına yardımcı olunması, kamu hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları iletişim problemlerinin çözülmesi, Türk işaret dilinin yaygınlaşması ve daha çok birey tarafından öğrenilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.