TİD3B Hakkında

Gelişmiş birçok ülke kendi dillerindeki metinleri işaret diline dönüştürecek sanal işaret dili tercümanlarını geliştirmiştir. Türkçenin eklemeli dil yapısı göz önünde bulundurulduğunda geliştirilen bu sistemlerin Türkçe’ye uyarlanması mümkün olmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türk işaret diline yönelik önemli çalışmaları bulunmaktadır. Fakat bu ve benzer çalışmalar işaret dilinin yaygınlaşması; kamu kurum ve kuruluşlarında işitme engellilere verilen hizmetlerdeki iletişim problemlerini tam olarak ortadan kaldıramamaktadır. İşitme engelli ve işiten bireylerin iletişim süreçlerini kolaylaştıracak araçların ulusal imkanlarla geliştirilmesi, kamu ve özel hizmetlerden işitme engelli bireylerin daha iyi yararlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada ülkemiz kültürü, Türk dili yapısı ve Türk işaret diline uygun 3 boyutlu bir sanal işaret dili tercümanı (TİD3b) geliştirilmiştir. Geliştirilen TİD3b, MEB tarafından ortaya konulan Türk işaret dili sözlüğünü (2603 kelime) baz alarak Türkçe metinleri, işaret diline dönüştürmektedir.

TİD3b ile işitme engelli bireylerin bilgi kaynaklarını anlamalarına yardımcı olunması, kamu hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları iletişim problemlerinin çözülmesi, Türk işaret dilinin yaygınlaşması ve daha çok birey tarafından öğrenilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu proje Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir. "Türk İşaret Dili Sözlüğü İçin Hareketlendirilmiş Sanal İşaret Dili Tercümanı (TİD3b) Geliştirilmesi" adı ile temelli atılmış olan Türk İşaret Dili Avatarı Trabzon Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırmacılarının ortaklaşa yürtüttükleri proje ile ortaya konmuştur.

Türk İşaret Dili Avatarının geliştirilme, güncellenme ve bunlara ait bilimsel süreçler Murat ATASOY tarafından sürdürülmeye devam edilmektedir.

  Proje Ekibi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAHÇEKAPILI
 • Prof. Dr. Hasan KARAL
 • Prof. Dr. Mevhibe COŞAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Lokman ŞILBIR
 • Öğr. Gör. Dr. Adil YILDIZ
 • Öğr. Gör. Dr. Semra FİŞ ERÜMİT
 • Arş. Gör. Dr. Murat ATASOY
 • Betül PARLAK

  Projenin değerlendirme süreçlerine katkıda bulunan ve aşağıda adları geçen tüm destekçilerimize teşekkür ederiz;
 • Ali YALÇIN
 • Betül PARLAK
 • Burak DEMİRTAŞ
 • Burcu ATASOY
 • Büşra METİN
 • Caner DOĞAN
 • Dilek ÖZTÜRK
 • Emel ŞAHİNER
 • Emrah KAYMAZ
 • Mevlüt FIRINCI
 • Nurgül KARA
 • Özgür FURUNCU
 • Özkan BERAT
 • Özlem AŞAN
 • Sinem YURDUSEVEN
 • Şeyda GÜLEÇ
 • Yasemin HOŞ